Български English  

За фирмата
Продукти:
Композитни материали
Строителни материали
Пътно-строителни материали и продукти
Оградни и охранителни съоръжения
Противообледително продукти
Връзка с нас


композитни материали,хидроизолация,стъкломатериали,строителство

МОНОКАЛЦИЕВ ФОСФАТ  /MCP/

[НАИМЕНОВАНИЕ]

Монокалциев фосфат (фуражен тип)

[Химическа формула]

Ca(H2PO4)2·H20

[СПЕСИФИКАЦИЯ]

Параметри

Доказани показатели при качествен контрол*

Стандарт

Общ фосфор  (P) %

≥22.0

ФУРАЖЕН
ТИП

Калций  (Ca) %

13.0~18.0

Водоразтворим фосфор (P) %

≥20.0

Флуор (F) %

≤0.18

Арсен (As) %

≤0.003

Тежки метали- олово(Pb)%

≤0.003

pH

≥3

Влага  %

≤2.8

Гранулометрия (под 500μm сито) %

≥95

* МCP може да се произведе по поръчка с различно съотношение на показателите

[СТАНДАРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ]

Mонокалциевия фосфат(Фуражен тип) се използва широко като източник на фосфор и калций за селскостопанските животни. Практиката показва, че усвояемият процент фосфор при монокалциевия фосфат е 98% - най-добрия възможен, постигнат при фосфорните химикали при отглеждането на селскостопанските животни. Този процент е много по-висок от постигнатия при дикалциевия фосфат, който е с 20-60 % усвояемост.

В сравнение с други източници на фосфор, ползването на МСР в крайна сметка води до по-висока рентабилност – повишаване на млеконадоя, прираста при животните, влияе върху качеството на месото и млякото, намаляват се разходите за храна.

[СТАНДАРТНА ОПАКОВКА]

Торби (25kg/50kg); големи торби (1000kg)

[СРОК НА ГОДНОСТ]

730 дни


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация