Български English  

За фирмата
Продукти:
Композитни материали
Строителни материали
Пътно-строителни материали и продукти
Оградни и охранителни съоръжения
Противообледително продукти
Връзка с нас


композитни материали,хидроизолация,стъкломатериали,строителство

1.ЖЕЛЕЗООКСИДНИ ПИГМЕНТИ – пудра, микронизирани, гранулирани, топлоустойчиви

  • Червени: ТС101, ТС105, ТС110, ТС120, Н130, Н130 GRANULE, ТС130М, ТС139, ТС145, ТС160, ТС180, ТС190, ТС230, ТС7110
  • Жълти: ТС311, ТС312, ТС313, ТС910, ТС920
  • Черни: ТС195, ТС318, ТС330, ТС505ТН, ТС704, ТС722, ТС723, ТС740, ТС750, ТС780, ТС854, ТС505,
  • Оранжеви: ТС365, ТС960
  • Зелени: ТС 835, ТС838, ТС5605
  • Кафяви: ТС686, ТС663, ТС610, ТС910, ТС963, ТС986, ТС868, ТС660, ТС640
  • Син: ТС 886
  • Виолет exterior

2. ТИТАНОВ ДИОКСИД – анатас и рутил


3. ХРОМОКСИДНИ ПИГМЕНТИ
- лимонено жълт
- средно жълт
- тъмно-жълт
- зелен

4. ОРГАНИЧНИ ПИГМЕНТИ – пълна гама цветове по каталог

5. ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ПИГМЕНТИ
     - Жълт 201
     - Оранжев 201
     - Червен  P 201
     - Церизе
     - Зелен 201
 
6. МОЛИБДАТИ

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация