Български English  

За фирмата
Продукти:
Композитни материали
Строителни материали
Пътно-строителни материали и продукти
Оградни и охранителни съоръжения
Противообледително продукти
Връзка с нас


композитни материали,хидроизолация,стъкломатериали,строителство

ДИКАЛЦИЕВ ФОСФАТ /DCP/

[НАИМЕНОВАНИЕ]

Дикалциев фосфат (Фуражен тип)

[Химическа формула]

CaHPO4·2H20

[СПЕСИФИКАЦИЯ]

Параметри

Доказани показатели при качествен контрол*

Стандарт

Общ фосфор (P) %

≥17.0

Фуражен тип:

Калций   (Ca) %

≥21.0

Флуор  (F) %

≤0.18

Арсен  (As) %

≤0.003

Тежки метали – олово  (Pb) %

≤0.003

Гранулометрия (под 500μm сито) %

≥95

* DCP може да се произведе по поръчка с различно съотношение на показателите

[СТАНДАРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ]

Дикалциевият фосфат - DCP (Фуражен тип) се използва широко за подобряване степента на хибридност, при бременност и подрастване, освен това повишава способността за придобиване на имунитет срещу редица болести и вирусни зарази.Предотвратява заболявания като парализа, диария, рахит, предпазва свинете и птиците от хранителни смущения.Спомага за прираста на подрастващите животните и влияе положително върху продукцията от месо, увеличава носливостта при кокошките.

[СТАНДАРТНА ОПАКОВКА]

Торби (25kg/50kg); големи торби (1000kg)

[СРОК НА ГОДНОСТ]

730 дни


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация