Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

 

Железен оксид Черен
основен цвят редукция с цимент

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН  723

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН 740

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН 750

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН 722

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН 854

 

 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

ЧЕРЕН 330

 

 

 


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация